INRIKTNING:

Journalistik – med inriktning på arbetslivets fenomen och relationer.
Digital storytelling – en kraftfull berättarteknik för att beskriva vändpunkter och utveckling.
Företagshistorik – för familjeföretag och ägarledda företag.

BAKGRUND:
Sofia Brax är utbildad på Journalisthögskolan och har 22 års erfarenhet av journalistiskt arbete. De första tio åren arbetade hon på en handfull av Sveriges större dagstidningar men driver sedan 2003 frilansverksamhet med inriktning på arbetsliv. Sedan 2011 har hon gått en rad utbildningar i familjeföretagande hos FBN Sweden. Och de senaste åren har hon ägnat en stor andel av sin tid åt att producera historiker och jubileumsböcker för ägar- och familjeledda företag. Hon är också utbildad till facilitator, av Center för Digital Storytelling, och ger sedan 2011 workshops i denna berättarteknik.

AKTUELLA UPPDRAGSGIVARE:
Göteborgs Stad, Publikt

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR:
Göteborgs-Posten, Arbetet Nyheterna, Pre-Cent Nyhetsbyrå, Södermanlands Nyheter, Dagens Nyheter, Aftonbladet m fl

OCH…
… får gåshud när båda sidor läser igenom texten och säger: Ja, precis så var det.

 

GÖR JUST NU: Skriver och skriver …


ARBETSPROVER:

JOURNALISTIK

Ämnesområdet är arbetslivet fenomen och relationer. En specialitet är instrumentella texter: Så gör du för att lyckas med utvecklingssamtalet/handskas med teknikstressen/förstå konflikterna på jobbet. Den andra är mer djupgående texter om allt från framtidens kontor till lean production.

 

Så ser kontoren ut i framtiden
Trånga lokaler fyllda av avancerad teknik, många äldre medarbetare, kommunikation med kollegor världen över, mindre tid på kontoret. Följ med 15 år in i framtiden och hör fem kontorsanställda berätta om sina arbetsplatser. Läs här.

Publicerad i Publikt september 2011

 

 

 

Få lyckas med lean
Effektiviseringsmetoden lean bli allt populärare i myndighetsvärlden. Men av 50 svenska leansatsningar misslyckades 43, visar en ny studie. Studien undersökte också vad som utmärker de sju projekt som lyckats. Läs här.
Publicerad i tidningen Publikt oktober 2013

 

 

 

Se till att konkurrensen inte spårar ur
Konkurrens på jobbet kan ofta föra något gott med sig. Men hela arbetsplatsen riskerar att bli förgiftad om tävlandet hanteras fel. Framför allt handlar det om att skilja på positiv och destruktiv avund. Läs här.
Publicerad i tidningen Publikt april 2013

 

 

 

Hon är Ikeas etiska polis
Åsa-Pia Folkesdotter är en förlängd arm för miljoner Ikea-kunder världen över. Hennes uppdrag är att inspektera arbetsmiljön hos Ikeas många leverantörer, och se till att de alla lever upp till den världsomspännande standarden. Läs här.
Publicerad i tidningen Arbetsliv i september 2012

 

 

 

Digitala kollegor alltid till tjänst
En del har blivit uppsagda, andra utsatta för sexuella trakasserier. Somliga är med socialt kompetenta än andra. Men alla chatbottar påverkar på ett eller annat sätt livet för sina mänskliga kollegor . Läs här.
Publicerad i Publikt januari 2011

 

 

 

 

DIGITAL STORYTELLING

Digital Storytelling är en kraftfull berättarteknik för att återge utveckling och gestalta vändpunkter. Resultatet blir personliga, enkla, korta filmer, som ändå förmedlar mycket känsla och innebörd.
Tekniken är utvecklad av Center för Digital Storytelling.

 

Ögonblick i livet – workshop för privatpersoner
Denna workshop är framtagen för människor som vill göra berättelser om vändpunkter i sina liv, eller om en anhörig som på något sätt spelat en viktig roll i deras liv. Här kan du se några filmer som gjorts av deltagare på de workshops som Sofia Brax och och Lennart Björklund hållit i digital storytelling. Här finns en folder om workshopen. (Ska läsas vikt i tre delar)

 

Skräddarsydda workshops för organisationer
Digital storytelling kan med fördel användas även i organisationer. Ett företags värderingar kan fångas genom medarbetarnas personliga berättelser. Mångåriga medarbetare kan få chansen att summera sitt yrkesliv genom att göra berättelser i grupp. Projektdeltagare kan fånga och beskriva förändringsprocessen på ett personligt och lättillgängligt sätt vid projektets slut. Kontakta Sofia Brax för en skräddarsydd worskhop.