gruppbild2016

Pratminus Reportage är en ekonomisk förening som bildades 1997. Idag är vi tio frilansjournalister som arbetar från ett gemensamt kontor i centrala Göteborg. Var och en driver eget företag, men vi har också ett gemensamt ramavtal med Göteborgs Stad.

Pratminus har den nyfikna nyhetsjournalistiken som livsluft och gedigna ämneskunskaper som grogrund. Vi kan kultur, arkitektur och stadsplanering, har rejält på fötterna när det gäller arbetslivsfrågor och stor erfarenhet av att skriva om teknik, miljö, sociologi och psykologi. Som pricken över i-et finns en skicklig fotografer bland oss.

Om du behöver erfarna journalister som levererar redaktionellt material av hög kvalitet till din tidning, kontakta oss gärna för prisförslag. Tack vare ett nära samarbete med grafiska formgivare kan vi även stå för redigering och layout.

Pratminus är journalistslang för det skiljetecken man använder i en text för att visa att någon pratar. Talstreck är den mer formella benämningen.