Månadens pratminus

Alltid: Vara större, starkare, klokare och snäll.
När det är möjligt: Följa barnens behov.
När det krävs: Ta ansvar och bestämma.

21 ord som används i pappagrupper som Social resursförvaltning arrangerar.

Läs mer i artikeln Samtal i pappagrupp bra hjälp för män som slagit

Kommentering är avstängd på inlägg äldre än 30 dagar.