Fatima Grönblad genomför treårigt projekt ihop med ABF

Världen finns här heter projektet som Fatima Grönblad gått och klurat på under de år hon arbetat som SFI-lärare. Idén är att sammanföra elever på SFI med elever i grundskolan och gymnasiet, och skapa lärande i de personliga mötena. Att SFI-eleverna kan dela med sig av erfarenheter och kunskaper som kan kopplas till det som eleverna i grundskolan och gymnasiet läser, och samtidigt få språkträning.

– Det kan till exempel handla om demokrati och diktatur, kopplat till samhällskunskap, eller om synen på barn och barnuppfostran i olika tider och kulturer kopplat till sociologiämnet, Fatima Grönblad.

Fatima arbetar, bredvid sin frilansverkamhet, som SFI-lärare i ABF Vux i Göbeborgs regi. Där har hon haft möjlighet att testa konceptet i liten skala. I september beviljade Allmänna arvsfonden medel för att driva projektet i full skala under tre år. ABF står som huvudman och skjuter även till egna resurser. Fatima Grönblad blir projektledare. Första steget blir att anställa ännu en medarbetare till projektet. Intresset för tjänsten har varit stort.

Efter årsskiftet drar verksamheten igång på allvar. Många skolor har redan anmält intresse för att delta, men under det första året är det lärare och elever ifrån Ingrid Segerstedts gymnasium och Nygårdsskolan respektive ABF Vux i Göteborg som kommer att ingå i projektet. 

–Det ska bli så otroligt kul och spännande att få göra detta tillsammans med lärare och elever hos samarbetsparterna!

 

 

Kommentering är avstängd på inlägg äldre än 30 dagar.